Rušitvena dela

Včasih je potrebno za nov objekt tudi kaj predhodno porušiti. Omenjena dela potrebujemo največkrat pri nadomestnih gradnjah. 

Ko se odločimo, da bomo neki objekt porušili in na njegovem mestu zgradili novega ali pa prizidek, je to nadomestna gradnja. Najprej je potrebno izdelati projekt rušitvenih del. Temu sledi projekt za gradnjo novega objekta in na podlagi obeh upravna enota izda gradbeno dovoljenje za rušitev in ponovno gradnjo.

Rušitveni del sestavljajo posnetek obstoječega stanja, način in čas rušenja. Zgradba se ruši od strehe navzdol. Za rušitev enostavnih zgradb je pooblaščena in usposobljena večina gradbenih podjetij. Rušitev večjega objekta ali zgradbe v samem mestu, kjer je vpliv na okolico - sosednje objekte velik, morajo rušitvena dela opraviti le usposobljena gradbena podjetja. Pri tem je treba upoštevati zakon o varstvu pri delu, ki natančno določa, kako mora biti objekt rušitve zavarovan.

Po rušenju sledi še čiščenje, pri čemer je določeno, da se rušitveni material, če ga ne porabimo za zasutje, odloži na ustrezno deponijo. V preteklosti se je ta material pogosto odvažal na črna odlagališča, danes pa se to dogaja vedno redkeje.

Rušenje objektov izvajamo strokovno ter z sodobnimi stroji in ostalo mehanizacijo. Rušimo vse vrste objektov ali dele objektov, prav tako pa tudi poskrbimo za odvoz materiala na ustrezno deponijo.

 

Zemeljska pripravljalna dela

Zemeljska pripravljalna dela so marsikje osnova za začetek gradnje objekta. 

Za vas uredimo vsa potrebna dela, zemeljske izkope in odvoz materiala, navoz ustreznega materiala, nasipe ipd. Vsa dela opravimo strokovno ter s sodobno mehanizacijo.

Izberi PRAVO, izberi ANRO

Share