Negovan vrt, urejeno dvorišče in dovozna pot, ličen nadstrešek, tlakovci, škarpniki, ograja, skladna z vhodnimi vrati, prijetna razsvetljava ter oprema vrta (vrtna uta, vrtna lopa, drvarnica ...) naredijo o hiši prvi vtis, ki je nadvse pomemben. K hiši, ki naj izpolnjuje visoke zahteve po standardu in kvaliteti bivanja, vsekakor sodi tudi skrbno urejena okolica.

 

Uredimo okolico vaše hiše in jo na vašo željo tudi vzdržujemo. Oglejte si spodnji seznam del zunanjih ureditev, ki jih lahko naročite pri nas:

 

Dvorišče

 • v sodelovanju s strokovnjaki načrtovalci pripravimo načrt zunanje ureditve
 • uredimo odvodnavanje, drenaže in ponikalnice
 • uredimo utrditve in padce ter zamenjamo materiale
 • postavimo vrtne in cestne robnike
 • uredimo tlakovanje vseh vrst in vzorcev (z granitnimi kockami, kamenjem, peskom ... po vaših željah)
 • grobo in fino asfaltiramo
 • urejujemo tudi majhna in težko dostopna dvorišča (z mini gradbeno mehanizacijo ali ročno)

Vrt

 • zasadimo drevesa, grmovnice, cvetje ... (posekamo in odstranimo stara drevesa, grmovnice ...)
 • uredimo zemljo za trato, posejemo travo ali položimo travni tepih
 • uredimo sistem za zalivanje vrta in trate
 • naredimo vrtne robnike, potke, ribnike, potočke ...
 • na vašo željo uredimo betonsko pripravo za bazen
 • uredimo vrtno vodo in elektriko
 • postavimo vrtno lopo (leseno ali zidano)
 • uredimo sortirnice za smeti in kompost
 • na vašo željo zalivamo in/ali kosimo travo

Dovozna pot

 • grobo in fino asfaltiramo
 • klančine za invalide

Nadstrešek

Z ličnim nadstreškom učinkovito zaščitimo pred padavinami in vremenskimi vplivi vozila (avtomobilski nadstreški), različne elemente vrta, kot so kamin, sedežna garnitura in bazen ter seveda vhod v hišo, balkon in teraso. In prav zaradi svoje praktične uporabnosti, razmeroma nezahtevne in hitre postavitve ter relativne cenovne dostopnosti, postajajo nadstreški vse bolj priljubljena alternativa garažam.

Avtomobilski nadstreški

Nadstreški so lahko samostoječi (prostostoječi) ali vpeti v steno zgradbe. Lahko so podprti na vseh štirih vogalih, ali pa je konstrukcija takšna, da je nosilna zgolj ena stranica. Nadstreški imajo lahko vse štiri stene odprte ali pa sta največ dve zaprti. Materiali, ki se uporabljajo, so različni, prevladujejo pa les in kovine, za streho pa različne oblike plastičnih mas in druge strešne kritine, odvisno od velikosti in oblike nadstreška. Poznamo kalupaste, enokapne, dvokapne, ločno ukrivljene, ravne, jeklene, industrijske in PVC nadstreške. 

Vrste nosilnih konstrukcij

Če je nosilna konstrukcija aluminijasta ali iz katerega drugega nerjavečega materiala, potem z vzdrževanjem ne bomo imeli veliko dela. Več dela je pri vzdrževanju jeklene in lesene konstrukcije. Vsakih nekaj let bomo morali celotno konstrukcijo prebarvati. Pri lesenih konstrukcijah moramo biti pozorni na mesto, kjer je konstrukcija vpeta v tla. Priporočljivo je, da je lesena konstrukcija vpeta v kovinske nosilce tako, da je les dvignjen nekaj centimetrov od tal, da ne bi prišlo do njegovega gnitja. Glede barve konstrukcije lahko izbiramo med različnimi barvnimi odtenki. Kljub raznoliki izbiri se priporočajo svetlejši odtenki (beli, sivi in srebrni), saj bolje odbijajo sončne žarke, kar konstrukcijo manj segreje.

Kritine

Za prekrivanje nadstreškov proizvajalci največkrat uporabljajo klasično opečno kritino ali  večslojne prekatne polikarbonatne plošče v svetlejših odtenkih. Pogosto se uporabljajo kritine v mlečno belih odtenkih, saj dobro odbijajo toploto sončnih žarkov.

Prednosti nadstreška pred garažo

Garaža pri stanovanjskem objektu zavzame veliko prostora, v objekt se vnaša umazanija in vanj uhajajo izpušni plini. Zunanji nadstrešek iz sodobnih materialov je lahko estetski dodatek objektu in ima v primerjavi z garažo mnogo prednosti. Nudi zaščito pred vremenskimi vplivi, odlikujeta ga pa tudi zračnost in dostopna cena. Gradnja nadstreška lahko poteka en dan ali nekaj več, kar je odvisno od vrste nadstreška. Gradnja garaže pa lahko traja več tednov. Pri postavitvi standardnih nadstreškov niso potrebni nobeni večji gradbeni posegi. Dela se lahko izvedejo tudi brez težke gradbene mehanizacije.

Višina nadstreška

Običajna uvozna višina ter obenem tudi najnižja uporabna višina nadstreška je od 210 do 220 cm, kar pomeni, da lahko pod takšen nadstrešek parkiramo vsa osebna vozila tudi enoprostorce s strešnimi prtljažniki, vsa terenska vozila in večino ne povišanih kombiniranih vozil.

Izračun višine nadstreška

Primerno velikost nadstreška najlažje določimo tako, da velikosti avtomobila dodamo najmanj 50 cm napušča na vsako stran. Pri nadstreških za 2 oz. več avtomobilov pa upoštevamo še najmanj 80 cm razmika med vozili. S tako enostavnim izračunom torej ugotovimo, da je primerna velikost nadstreškov za 1 avtomobil od 300 x 500cm, najmanjša velikost nadstreškov za 2 avtomobila pa 515 x 500 cm.

Postavitev nadstreška

Sodobni nadstreški so izdelani montažno, kar pomeni, da se posamezni deli nadstreška izdelajo v delavnici, pri investitorju pa se le sestavijo in zvijačijo. Povprečni čas usklajene ekipe monterjev za postavitev konstrukcije in prekritje s polikarbonatno kritino je 9,5 ur.Med postavljanjem nadstreška se ne izvajajo hrupnejša dela, ki bi motila okolico, po končani montaži ni smeti, opilkov in barve, saj so vsi deli zvarjeni in pobarvani v delavnici.

Življenjska doba nadstreška

Življenjska doba nadstreška je odvisna od mnogih dejavnikov, najbolj pa od izbire kritine in materialov za izdelavo konstrukcije ter od postopka zaščite konstrukcije.Konstrukcija je vedno trajnejša od kritine, saj je slednja izpostavljena intenzivnim  dejavnikom, kot sta vlaga in UV sevanje. Ker se zadnja leta za prekrivanje nadstreškov največ uporabljajo prosojne polikarbonatne kritine, je trajnost kritin odvisna od proizvajalca, običajna trajnost kritine je od 15-30 let.Glede trajnosti konstrukcije načeloma velja, da je lesena lamelirano lepljena manj trajna od jeklene, trajnost pa je odvisna od zaščite lesa. Les je namreč naravni material, ki z leti, če ni zaščiten, strohni. Okvirna življenjska doba konstrukcije je od 20-30 let, ki se lahko podaljša, če nadstrešek vsakih nekaj let zaščitimo s premazom za les. 

Zakonodaja za nastreške

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih je nasledila Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Uredba definira nadstrešek kot streho pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta.Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča nadstrešek med enostavne objekte, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja.

 

Stopnišče

Postavimo zunanja stopnišča vseh vrst: lesena, kamnita ali betonska, obložena z lesom, granitom, keramiko ... po vaših željah.

 

Vodovod in kanalizacija

 • uredimo izkop in napeljavo zunanjih vodovodov
 • postavimo in priklopimo vodovodne jaške
 • postavimo peskolov
 • uredimo meteorno kanalizacijo in ponikalnico
 • uredimo zunanjo fekalno kanalizacijo
 • uredimo čistilne naprave za enodružinske hiše, večstanovanjske objekte, vikende ...
 • uredimo priklop na sistem katere koli vrste čistilne naprave
 • postavimo sistem rezervoarjev za uporabo deževnice
 • postavimo sistem za zalivanje vrta

 

Izvedba rezervoarjev za vse vrste goriv

Uredimo sistem rezervoarjev (betonske temelje ali betonska korita) za vse vrste goriv: nafta, plin, sekance... Postavimo tudi lopo ali drvarnico.

 

Zunanja razsvetljava

Na vašem vrtu ali dvorišču uredimo vse potrebno za prijetno zunanjo osvetljavo:

 • postavimo cevi za električno napeljavo
 • zasipamo, utrdimo
 • postavimo zunanjo razsvetljavo
 • uredimo vrtno razsvetljavo

Izberi PRAVO, izberi ANRO

Share