Zanimivo


Kdaj je potrebna energetska izkaznica?  torek 11/02/2014

 

Državni zbor je potrdil nov energetski zakon (EZ-1). Najbolj se izpostavlja energetska izkaznica, saj pomeni nov strošek vsem lastnikom nepremičnin.

Energetska izkaznica ni nova. Uvedel jo je že Energetski zakon (EZ) z nekaj spremembami leta 2008 in 2009. Podrobneje pa bo sedaj urejena z novim Energetskim zakonom (EZ-1), ki je bil potrjen konec januarja.

Energetska izkaznica je javna listina, ki jo izda pooblaščena pravna ali fizična oseba. Vsebovati mora podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti energetsko učinkovitost stavbe. Na njej so navedeni ključni kazalniki energetske učinkovitosti in skupna poraba energije. Cilj energetske izkaznice je varčnejše in ekološko bolj ozaveščeno bivanje v zasebnih in javnih objektih.

 

Novogradnja, prodaja ali najem

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali delov stavb, če se bodo te zgradile, prodale ali oddale v novim najemnikom. V primeru gradnje stavbe je obveznost izpolnjena z izkazom energetskih lastnosti stavbe, v primeru oddaje ali najema pa je potrebno predložiti energetsko izkaznico pred sklenitvijo pogodbe.

Stavbe s celotno uporabno površino večjo kot 250m² v lasti ali uporabi javnega sektorja bodo prav tako morale imeti energetsko izkaznico. Tukaj velja izjema. Do 9. julija 2015 je ta meja 500m².

Energetsko izkaznico morajo imeti lastniki najkasneje do 31. decembra 2014.

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna?

Energetske izkaznice za stavbe ali dele stavb pa ni potrebno predložiti v naslednjih primerih:

- Oddaja v najem za manj kot eno leto
- Prodaja v primeru razlastitve zaradi javne koristi
- Prodaja v izvršbi ali stečaju
- Prodaja ali oddaja nepremičnine državi ali lokalni skupnosti na podlagi sklepa o dedovanju

 

Določbe o energetski izkaznici se tudi ne nanašajo na naslednje stavbe:

- Stavbe varovane kot kulturne dediščina
- Stavbe, ki se uporabljajo za versko dejavnost
- Industrijske stavbe in skladišča
- Nestanovanjske kmetijske stavbe, ki nimajo naprav za uravnavanje klimatskih pogojev
- Enostavnejše stavbe in objekti
- Samostojne stavbe s celotno uporabno površino manjšo kot 50m²

Vir: http://data.si

Izberi PRAVO, izberi ANRO


Davku na dež se lahko izognete torek 04/02/2014

Tistim, ki bodo deževnico speljali v zbiralnik in jo uporabljali za zalivanje, nove dajatve ne bo treba plačati.

"Vsi, fizične osebe in podjetja, ki imajo žlebove napeljane v javno kanalizacijo, bodo dobili odločbo, po kateri bodo plačevali odvodnjavanje tega, kar spuščajo v kanalizacijo," pojasnjuje direktor mariborskega občinskega urada za komunalo Vili Eisenhut. Mariborska občina mora namreč do konca marca sprejeti odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode. Ta med drugim uvaja "davek na dež", kot se je storitve že prijelo ime in ki je marsikaterega pustila v dvomu, ali ne bomo še enkrat plačevali to, kar že plačujemo.

Komu ne bo treba plačati?

Bistvo novega sistema je, da bomo poleg storitve odvajanja pitne vode morali plačevati odvajanje deževnice, a le če bo deževnica končala v javnem kanalizacijskem sistemu. "Vsak, ki bo imel padavinsko odpadno vodo speljano v ponikanje v zemljo, pri čemer voda posredno ali neposredno ne bo odtekla v kanalizacijo, s plačilom odvajanja ne bo obremenjen," so nam odgovorili iz Nigrada. To pomeni, da če boste deževnico speljali v cisterno in jo denimo uporabljali za zalivanje ali pa v ponikovalnik, stroška ne boste imeli.

Letni zaslužek 750 tisočakov

Za preostale pa bo izračun temeljil na površini strehe, količini padavin v petletnem obdobju in ceni za odvajanje. V Nigradu pričakujejo, da bodo na leto odvedli slabe tri milijarde litrov deževnice in pri tem zaslužili 750.000 evrov. Strošek za posameznika pa naj bi v povprečju na leto znesel 17 evrov. Pri tem je seveda treba upoštevati, da se bo strošek v blokovskih naseljih porazdelil na vsa stanovanja in bo tako za posameznika manjši kot denimo v hiši.

Stanje bodo preverjali

Ko bodo v Nigradu izračunali ceno, bodo vsakemu lastniku nepremičnine poslali informativno obvestilo o strošku. Vsak pa bo imel možnost in dolžnost sporočiti pravilne podatke. Če deževnice torej ne boste odvajali v kanalizacijo, se boste na obvestilo lahko pritožili in sporočili dejansko stanje, ki ga bodo tudi preverjali na terenu.

Vir: http://zurnal24.si

Izberi PRAVO, izberi ANRO


Američani gradijo dvakrat večje domove kot Slovenci četrtek 23/01/2014

 

Povprečen Američan ima danes 80 odstotkov več bivalnega prostora kot pred 40 leti, celo revni Američani pa imajo 40 odstotkov več prostora kot povprečen Evropejec.

 

Američani iz leta v leto gradijo večja stanovanja oziroma hiše. Medtem ko so leta 1973 gradili stanovanja s povprečno 154 kvadratnimi metri, danes novogradnja meri v povprečju 242 kvadratnih metrov. V zadnjih 40 letih se je tako ameriška stanovanjska novogradnja povečala za 88 kvadratnih metrov.

Površina bivalnega prostora na člana gospodinjstva se je v ZDA v zadnjih štirih desetletjih tako povečala kar za 80 odstotkov.

V nasprotju z rastjo stanovanj se število članov gospodinjstva zmanjšuje. Pred 40 leti je povprečno gospodinjstvo štelo tri člane, danes v enem stanovanju oziroma hiši v povprečju živi 2,6 človeka.

Po navedbah ekonomistov z ustanove Hoover imajo revni Američani v lasti 40 odstotkov več bivalne površine, kot jo ima na voljo povprečni Evropejec, ne glede na socialni položaj.

 

Kako velike hiše in stanovanja gradimo Slovenci?

Povprečna novogradnja, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano leta 2012, v Sloveniji meri 121,5 kvadratnega metra. Po podatkih statističnega urada je večina novogradenj enostanovanjskih stavb s povprečno velikostjo 162 kvadratnih metrov, stanovanja v novo zgrajenih večstanovanjskih stavbah pa v povprečju merijo 81 kvadratnih metrov.

Glede na povprečno velikost vseh stanovanj, starih in novih, se tudi v Sloveniji stanovanja povečujejo. Leta 2011 je povprečno slovensko stanovanje merilo 82 kvadratnih metrov; povprečno stanovanje v enostanovanjski stavbi je merilo 103, v večstanovanjski stavbi pa 60 kvadratnih metrov.

Povprečno stanovanje je bilo leta 2011 trisobno, v njem so živeli trije prebivalci, vsak pa je imel dobrih 27 kvadratnih metrov uporabne površine.

Vir: http://siol.net

 

Izberi PRAVO, izberi ANRO

Share